Return to site

All-in

broken image

Om sociaal ondernemen in Nederland inclusiever te maken, hebben we het All-in programma opgezet. In de eerste fase onderzochten we de uitdagingen en kansen voor ondergerepresenteerde, sociaal ondernemers. Onze uitkomsten en die van andere studies tonen aan dat sociaal ondernemers met een migratieachtergrond extra obstakels tegenkomen. Hun kwaliteiten en kwalificaties worden vaak niet erkend en gewaardeerd, terwijl zij wel het verschil maken in diverse gemeenschappen. In het rapport Iedereen aan de bak staan aanbevelingen om de problemen aan te pakken