• All-in

  Financiële ondersteuning voor projecten die bijdragen aan inclusief sociaal ondernemen 

   

  Social Enterprise NL financiert organisaties die gelijke kansen willen creëren voor sociaal ondernemers met een migratieachtergrond als onderdeel van All-in om een inclusieve social enterprise beweging te realiseren.

   

 • Terms of reference

 • Wat is Social Enterprise NL?

   

  Social Enterprise NL (SENL) is hét landelijke netwerk van en voor sociale ondernemingen. Sociaal ondernemers zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De maatschappelijke missie staat bij hen voorop (impact first!). Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. SENL creëert een gunstigere omgeving via een lobby voor actievere overheden, betere wet- en regelgeving en beschikbaarheid van kapitaal van investeerders.

 • broken image

   All-in

  Om sociaal ondernemen in Nederland inclusiever te maken, hebben we het All-in programma opgezet. In de eerste fase onderzochten we de uitdagingen en kansen voor ondergerepresenteerde, sociaal ondernemers. Onze uitkomsten en die van andere studies tonen aan dat sociaal ondernemers met een migratieachtergrond extra obstakels tegenkomen. Hun kwaliteiten en kwalificaties worden vaak niet erkend en gewaardeerd, terwijl zij wel het verschil maken in diverse gemeenschappen. In het rapport Iedereen aan de bak staan aanbevelingen om de problemen aan te pakken.

 •  In de tweede fase van het All-in programma geven we deze sociaal ondernemers en de organisaties die hen ondersteunen een uitgelezen kans om aan bod te komen. Dat doen we door financiering van hun ingestuurde projecten die gelijke kansen creëren voor sociaal ondernemers met een migratieachtergrond. Met onze oproep om te reageren, willen we daarmee de impact van onze beweging vergroten.

 • Welke projecten?

  We financieren projecten die zich richten op inclusieve thema’s voor sociaal ondernemers met een migratieachtergrond, zoals het creëren van een community, het bereiken van diverse groepen of het ontwikkelen van op maat gemaakte financieringsprogramma’s. Het kunnen initiatieven zijn die zich verdiepen in aspecten van de onderstaande hoofdthema's of andere relevante onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën of het voortbouwen op bestaande impactvolle initiatieven. We moedigen juist degenen aan die denken dat ze niet 100% geschikt zijn (of starters) om hun projectideeën in te dienen, zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen. 

 •  

  Tijdslijn en budget

   

  De duur van het project is maximaal 6 maanden en eindigt uiterlijk op 31 juli 2024. De finale projectvoorstellen moeten uiterlijk 15 januari 2024 om 23:59 uur bij ons binnen zijn. Het projectbudget valt binnen een range van minimaal 40.000 tot maximaal 80.000 euro. We zijn geïnteresseerd in inzendingen van kleinere nieuwe projectideeën én grotere bestaande projecten die willen groeien en in lijn zijn met onze missie om een meer inclusieve sociaal ondernemersbeweging te creëren.

 • Voorwaarden 

   

  Projectvoorstellen zijn welkom in het Engels of Nederlands, bij het beoordelen is inhoud meer van belang dan taalvaardigheid. In ons aanvraag- en selectieproces handhaven we de principes van DEI&B. We streven ernaar juist die initiatieven te financieren die het verschil maken, maar eerder niet voldoende zijn erkend of ondersteund door financiers. We moedigen degenen aan die denken dat ze niet 100% geschikt zijn (of starters) om toch hun projectideeën in te dienen, zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen.

 • Aanvraag indienen

  We nodigen organisaties uit die geïnteresseerd zijn om financiering aan te vragen, hun voorstellen te sturen:

  1. Door eerst een projectidee in te dienen en vervolgens een volledig voorstel als ze een match zien.
  2. Of door direct een volledig voorstel in te dienen.

  Projectidee  

  Upload algemene informatie over je projectidee en team hieronder. Je kunt je antwoorden schriftelijk indienen of ervoor kiezen een video of geluidsopname te uploaden. De deadline voor het indienen van het projectidee: 17 december 2023 

   

  We bekijken de ideeën zorgvuldig en sturen je onze feedback uiterlijk 20 december 2023. Deze mogelijkheid stelt je in staat om eerder je interesse met ons te delen en indien nodig eventuele aanvullende begeleiding te vragen (zie hieronder).  

   

  Volledig voorstel  

  Upload je volledige projectvoorstel via het formulier hieronder. Download deze formats met specifieke vereisten voor het projectplan & budget en team. Deze formats heb je nodig om het volledige voorstel in te dienen. Tijdens de aanvraagperiode kun je je concept opslaan in het systeem en er in de loop van de tijd aan werken. De deadline voor het indienen van je finale projectvoorstel: 15 januari 2024. 

   

 •  

  Online webinars om vragen te beantwoorden

   

  We bieden twee Q&A-webinars aan voor geïnteresseerde organisaties die hun projecten willen indienen om vragen te beantwoorden over het proces of de inhoud van de oproep.

   

  De eerste Q&A-webinar vindt plaats op 11 december 2023 van 14:00-15:00. Lees hier de belangrijkste vragen terug.

   

  De tweede Q&A-webinar vindt plaats op 20 december 2023 van 15:30-16:30. Lees hier de belangrijkste vragen terug.

 • Selectieproces 

  We maken het volledige voorstel anoniem en een zorgvuldig geselecteerde jury beoordeelt ze. Deze jury bestaat uit een mix van experts op het gebied van sociaal ondernemerschap en ondervertegenwoordigde ondernemers (wordt binnenkort bekend gemaakt). Om belangenverstrengeling te voorkomen, onthouden juryleden zich van het beoordelen van een project waarmee ze op enige wijze zijn verbonden.

  Uiterlijk 31 januari 2024 sturen we onze definitieve beslissing en feedback.

   

  Op 5 februari 2024 organiseren we een kick-off bijeenkomst voor alle geselecteerde organisaties. Houd deze datum vrij in je agenda, aanwezigheid is vereist als onderdeel van de financieringsverplichtingen.

 •  

  Geselecteerde projecten

   

  Bij de sluiting van de financieringsoproep op 15 januari stond de teller op 84 inzendingen. Het is fantastisch om te zien dat er zoveel organisaties zijn die zich inzetten voor gelijke kansen voor sociaal ondernemers met een migratieachtergrond. Na een intensief en anoniem beoordelingsproces door een externe jury met diverse achtergronden, bestaande uit Senna Bouteba, Caroline Essers, Mohammed Azzouz en Edwin Teljeur, zijn er uiteindelijk tien projecten geselecteerd.

   

  De projecten die zijn gekozen om financiële ondersteuning te ontvangen vanuit het All-in programma zijn Platform for Migration and Integration (P4Mi), Coöperatie Social Enterprise Lab U.A., Pangea Incubator, Stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving (BBIS), Bill Blitz, De Kookschool, New Dutch Connections, Financing Agency for Social Entrepreneurship (FASE), Stichting Dutch New Narrative Lab Foundation en Kringwijs. Hun activiteiten om gelijke kansen te creëren voor sociaal ondernemers met een migratieachtergrond zijn beoordeeld op impact, innovatie, probleem/oplossingsfit, inclusie en organisatie.

 • broken image
 • Contact

  Gedurende het hele aanvraagproces staan we ook klaar om de aanvragers begeleiding en mentorschap te bieden. Je kunt een e-mail sturen naar de projectmanagers met vragen.

  broken image

  Asma Naimi

  broken image

  Sanne Siemerink